Marko Zwier
0-Home | Beperkingen
Marko Zwier heeft een vorm van autisme (PDD-NOS)
En mogelijk enkele aspecten van ADHD Hij zit op het randje van wel of niet lichtelijk verstandelijk beperkt.

Omgang
Voor een auitist is Marko Zwier vrij flexibel. E je merkt niet meteen dat hij beperkingen heeft.
Gaat
Marko Zwier heeft zich van af de 1 na laatste jaar basis school door de inval van de onderdirecteur (op speciaal onderwijs een LOM school). Grote sprongen vooruit gemaakt en dat blijven doen en zich steeds blijven verbeteren en nu nog.


0-Home | Beperkingen